Kako da MORFETE VAS SVAKU HALJINU za bilo koje tijelo ili priliku.